2012.

“U Osorskom perivoju skulptura, u nizu brončanih kipova na temu glazbe, ispred kapele Sv. Gaudencije, …”

k2012

Write a Reply or Comment