Category: Tehničke informacije

Apsorbenti i oprema za skupljanje prolivenih tekućina

Kombinacija jedinstvenog FIBERCAN apsorbenta i dobro osmišljene PELICAN jedinice, koja istovremeno služi kao skladište, nosač pribora i sito kroz kojeg se apsorbent prosijava, predstavlja za korisnike nenadmašno riješenje. „PELICAN kolica“ i „PELICAN nosiljka“ su inovativne jedinice sa mogučnošću skladištenja, rasipanja i prosijavanja FIBERCAN apsorbenta. Mogu primiti 50 l (2 vreće) apsorbenta. Konstrukcijom su posve prilagođene […]

VELUM filtar

VELUM FILTAR je razvijen u cilju zaštite upravljačkih ormarića od uljne magle i prašine. Rashladni zrak u proizvodnim pogonima ima funkciju hlađenja dijelova i komponenti proizvodnih sustava. Prigradnjom VELUM FILTARA na strojeve i uređaje zaustavlja se nečistoća koja bi u protivnom ulazila i taložila se, što bi uzrokovalo neefikasno hlađenje i nepouzdani rad.     […]

Smješavanje emulzija

1.Uređaj za smješavanje emulzije (ulje+voda) Uređaj je namijenjen za smješavanje ulja i vode u svrhu stvaranja emulzije, koja se koristi kao rashladni medij kod postupaka obrade odvajanjem čestica. • Potrebna koncentracija se postiže jednostavnim podešavanjem regulatora na mješaču. Mješač se priključuje na vodovodnu mrežu i nema potrebe za dodatnom energijom. • Mješač se može montirati […]

Mobilne vakuumske jedinice

Vakuumske jedinice ugrađene na kamione ili prikolice služe za usisavanje velikih količina rasutog materijala sa deponija npr.. Dodatno se može ugraditi i uređaj za pražnjenje pod tlakom. U slučaju potrebe mogu se izvesti i jedinice u ATEX verziji. BlowVac – najnovija konstrukcija vakumskog utovarivača! Vakumski utovarivač snage 300kW montiran na kamionu sa sustavom ispuhivanja. Kapacitet […]

DOMES d.o.o. dobavljač celuloznog materijala za obložene filtre

I. OBLOŽENI FILTRI Naziv obloženi filtri (eng. precoat filter) podrazumijeva široku paletu filtara, kod kojih se na osnovno filtarsko tijelo može nanijeti obloga (eng. precoat). Obloga predstavlja sloj pomoćne filtarske tvari koja se istaložila na površinu osnovnog filtarskog tijela (filtarsku ploču, filtarski list, filtarsku sviječu, filtarski bubanj,…), neposredno prije početka postupka osnovne filtracije. Obloga se […]