Održavanje emulzija i ostalih medija za hlađenje i podmazivanje

Uređaji TM450, SF500, T700, …

Nedvojbena je važnost emulzija, kao i ostalih medija za hlađenje i podmazivanje kod postupaka obrade metala odvajanjem čestica.
Značajno utječu na trajnost alata, kvalitetu obrađivane površine, dimenzijsku preciznost obrade i brzinu odvođenja odvojenih čestica.
Uz određenu količinu bakterija koje dolaze sa novom emulzijom, tijekom primjene u pogonima, emulzija je izložena kontinuiranom utjecaju onečišćenja čiji su izvori najčešće radni stroj, okolina i nesmotreno djelovanje čovjeka.

U cilju očuvanja kvalitete i produženja radnog vijeka emulzije, od iznimne je važnosti redovito provoditi čišćenje i sterilizaciju emulzije, radnog stroja i komponenata s kojima emulzija dolazi u kontakt.

 • Produženju radnog vijeka emulzije istodobno doprinose odabrani postupci održavanja, kao što su mehanička filtracija, separacija stranog ulja i sterilizacija emulzije (slika 1).
 • TM450
  Slika1. Višefunkcionalni uređaj za čišćenje i sterilizaciju emulzije, TM450

  Uređaji mogu raditi kontinuirano održavajući konstantno visoku razinu čistoće emulzije, ili se mogu koristiti za povremeni rad, održavajući tako više strojeva u jednom pogonu.

 • Kao vrlo učinkovito rješenje pri održavanju emulzije i radnih strojeva pokazao se mobilni i više-funkcijski uređaj za cjelovito čišćenje (slika 2).
 • SF500
  Slika 2. Mobilni uređaj za čišćenje strojeva, alata i emulzije, SF500

  Riječ je o uređaju koji u sebi ujedinjuje 4 funkcije: usisavanje i vađenje emulzije iz spremnika, mehaničku filtraciju emulzije, čišćenje spremnika emulzije i svih unutrašnjih dijelova stroja visokotlačnim peračem, usisavanje strugotine, odvojenih čestica i mulja. Zahvaljujući nabrojenim funkcijama, jedinica osigurava brzu izmjenu emulzije te jednostavno, brzo i efikasno čišćenje radnih strojeva.

  SLIKE: Aktivnost čišćenja stroja sa SF500 na terenu
  VIDEO: SF500 u postrojenjima za preradu

 • Eliminaciju stranog ulja i sitnih mehaničkih čestica moguće je provesti i prigradnjom tzv. centifugalnog separatora u sporedni krug (slika 3).
 • T700
  Slika 3. Centrifugalni separator s bubnjem, T700

  Djelovanjem centifugalne sile dolazi do izdvajanja stranog ulja i mehaničkog onečišćenja. Primjena ovakvih centrifugalnih separatora se preporuča najčešće u slučaju kada je rashladni medij rezno ulje, ili za pročišćavanje emulzija koje se koriste kod obrade sivog ljeva, brušenja stakla i svagdje tamo gdje su odvojene čestice toliko sitne da u spremniku emulzije formiraju i odlažu konzistentne muljevite naslage.

  U interesu produženja radnog vijeka emulzija, krajnji korisnici moraju u svoje proizvodne pogone integrirati postupke proaktivnog održavanja.

Write a Reply or Comment