PREUZMITE DOKUMENTE

DOMES ISO CERTIFIKATI
ISO 9001:2009

Download .PDF

ISO 14001:2004

Download .PDF

DOMES INTEGRIRANA POLITIKA

Download .PDF

DOMES D.O.O.

Poduzeće DOMES d.o.o. osnovano je 1994. godine.

Osnovna djelatnost tvrtke je održavanje radnih medija u industriji, odnosno prijenosnika energije kao što su hidraulička, turbinska i podmazivačka ulja, komprimirani zrak, voda, emulzije i ostali rashladni mediji.

To područje obuhvaća:

  • Uslugu filtriranja i mikrofiltriranja ulja, HFC medija i emulzija te pripadajućih sustava.
  • Ispitivanje vitalnih parametara ulja na licu mjesta te laboratorijsko ispitivanje uzoraka ulja.
  • Izrada i isporuka filtarskih i mikrofiltarskih elemenata  za ulje, komprimirani zrak, vodu, emulzije i različite postupke otprašivanja, kao i isporuku filtarskih uređaja za filtraciju ulja, HFC medija i vode.

DOMES-team-brainstorming

 

Sljedeće područje našeg djelovanja čine sustavi za otprašivanje u proizvodnim pogonima, skladištima i svagdje tamo gdje se tijekom proizvodnih procesa ili postupaka stvara prašina i/ili krupnije mehaničke čestice, uljne i/ili emulzijske magle i dimovi.

  • Ovisno o vrsti i koncentraciji onečišćenja, o karakteristikama proizvodne opreme i režimima rada, moguće je odabrati sustave odsisvanja s visokim vakuumom, (mobilni i stacionarni vakuumski usisni uređaji ) ili pak  sustave za otprašivanje prostora koji djeluju pri manjem podtlaku.
  • Prema ulaznim podatcima i specifikacijama izrađuju se projektne i izvedbene sheme, projektira se razmještaj opreme i međusobno povezivanje u funkcionalnu cjelinu.

 

DOMES-team-memeber2

 

S motrišta zaštite čovjekove makro i mikro okoline, svi opisani programi su ekološki posve prihvatljivi. Mnogi od njih su u izravnoj funkciji zaštite čovjeka na radnom mjestu i čovjekove okoline.

  • Osim navedenih aktivnosti održavanja u industriji, našu djelatnost  upotpunjuje i dodatna oprema kao što su ekološke perilice strojnih dijelova, ekološki absorbenti razlivenih tekućina i crpke za uklanjanje vodenog kamenca.

Postati prepoznatljiva tvrtka na području održavanja energijskih medija u industriji te stručnim i moralno-etičkim djelovanjem snažnog inženjerskog tima uživati povjerenje mnogobrojnih uglednih kupaca i korisnika usluga.

Filtraciju energijskih medija je moguće opisati matematičkim izrazima, jednadžbama, ali da bi se problemi razumjeli i jednadžbe riješile, potrebno je znanje i iskustvo. Filtracija je naš posao kojem smo predani već više od 20 godina.

Naša je misija pružanje potpore Vama, našim Kupcima, pri rješavanju specifičnih problema filtracije. Naša je misija iznalaženje i implementiranje rješenja, koja osiguravaju nesmetani i pouzdani rad radnih sustava, vodeći računa o njihovoj gospodarskoj opravdanosti.

Tvrtka DOMES d.o.o. je za takve zadatke posve spremna. Posjedujemo tehničku opremljenost, obrazovane tehničare i inženjere te dugogodišnje iskustvo. U potrazi za inovativnim rješenjima Vaših problema mogli bismo ići istim putevima poput ostalih, ali mi uvijek razmišljamo izvan uobičajenih okvira.

Nakon uspješno završene certifikacije, tvrtka Domes d.o.o. je 06.04.2010. dobila certifikat za uveden sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2009. Područje poslovanja pokriveno ovim certifikatom je proizvodnja, prodaja i ugradnja filtara i filtracijske usluge. Potvrda je izdana od strane Hrvatskog registra brodova.

Certifikacijska tvrtka ICR Adriatica d.o.o. je 22.01.2013. obavila procjenu sukladnosti i uspješno certificirala DOMES d.o.o. prema normi ISO 14001:2004. Uvođenjem sustava za upravljanje i zaštitu okoliša dobiven je Integrirani sustav upravljanja kvalitetom proizvoda i usluge i upravljanja okolišem, u kojem su spojene norme ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. U skladu s tim objavljena je Integrirana politika.

DOMES POLITIKA KVALITETE

Uvođenjem i primjenom Sustava upravljanja kvalitetom proizvoda i usluga, od 2009. godine tvrtka Domes d.o.o. kontinuirano poboljšava kvalitetu svog poslovanja, osiguravajući stabilnost kvalitete proizvoda i usluga te stalnu komunikaciju sa kupcima.

Uprava osigurava potrebne resurse za obavljanje poslovnih procesa što potvrđuju i redovni godišnji Interni auditi. Kroz uspostavljene ciljeve stavlja se naglasak na poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga. Tome značajno doprinosi kontinuirano praćenje zadovoljstva kupaca kako bi se ostvarila njihova očekivanja. Ciljevima su obuhvaćene aktivnosti na razvoju i održavanju ugodne radne okoline te racionalnom planiranju postojećih resursa, sa naglaskom na smanjenje ukupnih troškova poslovanja.

Postavljene su odgovornosti svakom zaposleniku za predano obavljanje raspoređenih zadataka, a time i poslovnih ciljeva društva. Obveza svih zaposlenika je upoznati zahtjeve kvalitete, stalno usavršavanje stručnom izobrazbom, a svojim djelovanjem trajno pridonositi unapređenju i poboljšanju kvalitete. Domes d.o.o. osim zahtjeva normi koji su u cilju stalnog unaprjeđivanja Sustava poštuje i sve zakonske obveze koje kao društvo ima.

DOMES POLITIKA UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Domes. d.o.o. je društvo koje u svim svojim poslovnim procesima promišlja o zaštiti okoliša kao bitnom elementu poslovanja.

Demonstracijom svoje ekološke svijesti želi izgraditi dodatno povjerenje kod svojih poslovnih partnera i kupaca/klijenata, ali i društvenoj okolini dati signal takve društvene odgovornosti. Primjenom Sustava za upravljanje okolišem u svom svakodnevnom radu, Domes d.o.o. dokazuje svoju visoko razvijenu svijest i posvećenost ka zaštiti prirode i okoliša, te prevenciji od zagađenja. Ispunjenjem zakonske legislative i postavljanjem ciljeva zaštite okoliša, društvo aktivno radi na kontinuiranom usavršavanju Sustava upravljanja okolišem.