Filtriranje i obrada vode

FILTRIRANJE TEHNOLOŠKIH I PITKIH VODA

BERNOULLI automatski samočisteći filtri vode

 • Mogućnost ugradnje u horizontalni i vertikalni položaj.
 • Standardne izvedbe kućišta filtara iz nehrđajučeg čelika, polimernog kompozita i iz PVC-a.
 • Standardna finoća filtracije 100…2000 μm.
 • Za protoke do 8.300 m3/h.

CINTROPUR filtri s centrifugalnom predfiltracijom, odnosno ciklonskim efektom

Načinjeni iz plastomera izvanrednih mehaničkih svojstava. Pogodni za primjenu u prehrambenoj industriji i industriji proizvodnje napitaka, u hotelima, restoranima, školama i u domaćinstvu.

 • Za protoke do 32 m3/h i priključke do 3″.
 • Finoća filtracije u rasponu od 5…300 μm.
 • Filtarski element s aktivnim ugljenom uklanjanja neugodne mirise i okuse.

CINTROPUR filtracija i obrada vode pomoću UV sterilizatora i aktivnog ugljena

 • 100 % fizikalna dezinfekcija, bez dodavanja kemikalija.
 • Uništava mikroorganizme, legionelu, mikrobe, bakterije, viruse i protozoae.
 • Za protoke od 1 do 10 m³/h.
 • Mogućnost kombiniranja sa mehaničkim filtrom i filtrom sa aktivnim ugljenom.

OSTALI POSTUPCI OBRADE VODE

Pitka voda je ona koja ne predstavlja opasnost za čovjekovo zdravlje, koja se može konzumirati bez ograničenja i čiji je kemijski sastav sukladan propisima nadležnih tijela.
Za pridobivanje pitke vode potrebni su različiti obradbeni sustavi. Jedan od najstarijih i najčešće primjenjivanih postupaka obrade je postupak uklanjanja suspendiranih tvari iz vode, odnosno mehanička filtracija.
Tijekom vremena, paralelno sa razvojem novih proizvodnih postupaka i gotovih proizvoda, postavljani su sve viši zahtjevi na kvalitetu vode, a to je rezultiralo razvojem novih postupaka filtriracije i obrade voda.

Tvrtka DOMES u suradnji sa tvrtkom OSMOFILTER nudi sve potrebne sustave, počevši od jednostavne pumpe za doziranje klora, složenog sustava filtracije pomoću smole za ionsku izmjenu kao i sustava reverzne osmoze.

Za obradu morske vode dostupna je posebna oprema za uklanjanje visokog saliniteta, s materijalima, pumpama i kontrolnom opremom specifičnom za ovu vrstu vode.
Osim toga, zahvaljujući jakom inženjerskom timu OSMOFILTER osigurava pravodobno pružanje usluga tehničkog savjetovanja vezano uz projektiranje sustava obrade vode i odabira adekvatne opreme.

Ionska izmjena
Obrada vode pomoću smole za ionsku-izmjenu omogućuje selektivno uklanjanje jednog ili više elemenata prisutnih u vodi, ovisno o vrsti korištene smole.
Postupak se može koristiti kao predobrada npr. reverznoj osmozi, ili naknadna obrada drugim sustavima za pročišćavanje, ili samo kao sustav za uklanjanje kontaminirajućih kemijskih spojeva.
Uobičajeni problemi kao što su tvrdoća vode, sadržaj željeza i mangana, ili višak nitrata moraju se tretirati odgovarajućim smolama, bez potrebe za implementacijom drugih filtracijskih, skupljih i manje selektivnih medija.

Filtracija reverznom osmozom
Postupak reverzne osmoze jedan je od gotovo nezamjenjivih sustava obrade vode neprihvatljive kvalitete, kao i one vode koja mora udovoljiti zahtjevima medicine i farmaceutske industrije, petrokemije, proizvođača pića i prehrambene industrije u širem smislu kao i niza drugih postupaka procesne i /ili proizvodne tehnike.

Zahvaljujući suradnji sa proizvođačem membrana VONTRON, OSMOFILTER svojim klijentima uvijek osigurava najsuvremenija tehnička rješenja RO membrana.


Filtri za posebne namjene

DOMES-voda-ikonice

Filtri za erozimate

 • Filtri za filtraciju rashladnih i dielektričnih tekućina kod obje vrste erozimata: onih sa žicom i onih s elektrodom.
 • Filtarsko tijelo je načinjeno iz kompozitnog filtarskog materijala, kojem je u osnovi celulozno tkanje impregnirano fenolnom smolom i PEST vlaknima.
 • Osiguravaju filtraciju unutar razreda finoće 5 – 20 μm, nominalno.
 • Poseban način plisiranja osigurava stabilnost konstrukcije, dugotrajno zadržavanje oblika, učinkovitost filtracije i dugotrajnost.
DOMES-voda-ikonice

Filtri za kemijski agresivne medije

 • MINIPURE modularni filtarski sustavi namijenjeni visoko učinkovitoj filtraciji i obradi različitih otpadnih, kemijski agresivnih medija, koji nastaju u kemijskoj industriji, kod postupaka galvanske zaštite proizvoda i sl.
 • Isto tako primjenjuju se za filtraciju i obradu rashladnih emulzija pri obradi metala.
 • Mogu imati funkciju predfiltra, mehaničkog filtra, separatora ulja iz vode, filtra za uklanjanje mirisa pomoću aktivnog ugljena.
 • Načinjeni su iz polimera (PP, PVDF) otpornih na većinu agresivnih medija (kiseline, lužine).
 • Opskrbljeni su centrifugalnim pumpama za agresivne medije, čiji se protoci kreću u rasponu od 0,1 – 60 m³/h.

KONTAKTIRAJTE NAS