Filtriranje i obrada vode

FILTRIRANJE TEHNOLOŠKIH I PITKIH VODA

BERNOULLI automatski samočisteći filtri vode

 • Mogućnost ugradnje u horizontalni i vertikalni položaj.
 • Standardne izvedbe kućišta filtara iz nehrđajučeg čelika, polimernog kompozita i iz PVC-a.
 • Standardna finoća filtracije 100…2000 μm.
 • Za protoke do 8.300 m3/h.

CINTROPUR filtri s centrifugalnom predfiltracijom, odnosno ciklonskim efektom

Načinjeni iz plastomera izvanrednih mehaničkih svojstava. Pogodni za primjenu u prehrambenoj industriji i industriji proizvodnje napitaka, u hotelima, restoranima, školama i u domaćinstvu.

 • Za protoke do 32 m3/h i priključke do 3″.
 • Finoća filtracije u rasponu od 5…300 μm.
 • Filtarski element s aktivnim ugljenom uklanjanja neugodne mirise i okuse.

CINTROPUR filtracija i obrada vode pomoću UV sterilizatora i aktivnog ugljena

 • 100 % fizikalna dezinfekcija, bez dodavanja kemikalija.
 • Uništava mikroorganizme, legionelu, mikrobe, bakterije, viruse i protozoae.
 • Za protoke od 1 do 10 m³/h.
 • Mogućnost kombiniranja sa mehaničkim filtrom i filtrom sa aktivnim ugljenom.

OSTALI POSTUPCI OBRADE VODE

Pitka voda je ona koja ne predstavlja opasnost za čovjekovo zdravlje, koja se može konzumirati bez ograničenja i čiji je kemijski sastav sukladan propisima nadležnih tijela.
Za pridobivanje pitke vode potrebni su različiti obradbeni sustavi. Jedan od najstarijih i najčešće primjenjivanih postupaka obrade je postupak uklanjanja suspendiranih tvari iz vode, odnosno mehanička filtracija.
Tijekom vremena, paralelno sa razvojem novih proizvodnih postupaka i gotovih proizvoda, postavljani su sve viši zahtjevi na kvalitetu vode, a to je rezultiralo razvojem novih postupaka filtriracije i obrade voda.

Tvrtka DOMES u suradnji sa tvrtkom OSMOFILTER nudi sve potrebne sustave, počevši od jednostavne pumpe za doziranje klora, složenog sustava filtracije pomoću smole za ionsku izmjenu kao i sustava reverzne osmoze.

Za obradu morske vode dostupna je posebna oprema za uklanjanje visokog saliniteta, s materijalima, pumpama i kontrolnom opremom specifičnom za ovu vrstu vode.
Osim toga, zahvaljujući jakom inženjerskom timu OSMOFILTER osigurava pravodobno pružanje usluga tehničkog savjetovanja vezano uz projektiranje sustava obrade vode i odabira adekvatne opreme.

Ionska izmjena
Obrada vode pomoću smole za ionsku-izmjenu omogućuje selektivno uklanjanje jednog ili više elemenata prisutnih u vodi, ovisno o vrsti korištene smole.
Postupak se može koristiti kao predobrada npr. reverznoj osmozi, ili naknadna obrada drugim sustavima za pročišćavanje, ili samo kao sustav za uklanjanje kontaminirajućih kemijskih spojeva.
Uobičajeni problemi kao što su tvrdoća vode, sadržaj željeza i mangana, ili višak nitrata moraju se tretirati odgovarajućim smolama, bez potrebe za implementacijom drugih filtracijskih, skupljih i manje selektivnih medija.

Filtracija reverznom osmozom
Postupak reverzne osmoze jedan je od gotovo nezamjenjivih sustava obrade vode neprihvatljive kvalitete, kao i one vode koja mora udovoljiti zahtjevima medicine i farmaceutske industrije, petrokemije, proizvođača pića i prehrambene industrije u širem smislu kao i niza drugih postupaka procesne i /ili proizvodne tehnike.

Zahvaljujući suradnji sa proizvođačem membrana VONTRON, OSMOFILTER svojim klijentima uvijek osigurava najsuvremenija tehnička rješenja RO membrana.


Filtri za posebne namjene

DOMES-voda-ikonice

Filtri za erozimate

 • Filtri za filtraciju rashladnih i dielektričnih tekućina kod obje vrste erozimata: onih sa žicom i onih s elektrodom.
 • Filtarsko tijelo je načinjeno iz kompozitnog filtarskog materijala, kojem je u osnovi celulozno tkanje impregnirano fenolnom smolom i PEST vlaknima.
 • Osiguravaju filtraciju unutar razreda finoće 5 – 20 μm, nominalno.
 • Poseban način plisiranja osigurava stabilnost konstrukcije, dugotrajno zadržavanje oblika, učinkovitost filtracije i dugotrajnost.
DOMES-voda-ikonice

Filtri za kemijski agresivne medije

 • MINIPURE modularni filtarski sustavi namijenjeni visoko učinkovitoj filtraciji i obradi različitih otpadnih, kemijski agresivnih medija, koji nastaju u kemijskoj industriji, kod postupaka galvanske zaštite proizvoda i sl.
 • Isto tako primjenjuju se za filtraciju i obradu rashladnih emulzija pri obradi metala.
 • Mogu imati funkciju predfiltra, mehaničkog filtra, separatora ulja iz vode, filtra za uklanjanje mirisa pomoću aktivnog ugljena.
 • Načinjeni su iz polimera (PP, PVDF) otpornih na većinu agresivnih medija (kiseline, lužine).
 • Opskrbljeni su centrifugalnim pumpama za agresivne medije, čiji se protoci kreću u rasponu od 0,1 – 60 m³/h
DOMES-voda-ikonice

Prijenosni analizator ulja u vodi

FluidInspectIR® analizator mjeri ukupnu koncentraciju ulja (masnoće, ulja i masti) u uzorcima vode s istom točnošću s kojom mjere i konvencionalni laboratoriji.

Mjerni uzorak se priprema mješanjem sa tetrakloretilenskim otapalom.

Analizator ne zahtijeva održavanje. Njegovi vitalni elementi su infracrveni odašiljač i infracrveni senzor. Isporučuje se uz posebno razvijen softver za korištenje, koji se instalira na tablet ili prijenosno računalo. Softver je jednostavan za korištenje.

30s nakon mjerenja prikazuju se rezultati izmjerenih parametara. Korisnik može definirati granične vrijednosti kako bi se lakše i brže tumačili rezultati.

 

DOMES-voda-ikonice

Izdvajanje ulja iz vode

KOALESCER OILMAX MP-P51-DCG

OILMAX koalescer je uređaj za separaciju plivajućeg ulja iz vode. Kapacitet sustava se kreće u rasponu od 1 do 100 l ulja/dan. Zahvaljujući konstrukcijskom rješenju jedinica zauzima malu tlocrtnu površinu. Gravitacijski dotok onečišćene vode značajno doprinosi učinkovitosti separacije ulja.

Učinkovitu separaciju također pospješuje obirač (skimmer) koji se postavlja na površinu tekućine. Kroz obirač tekućina prolazi u unutrašnjost separacijske komore ispunjene elementima za koalescirajuće djelovanje.

Tijekom procesa koalescencije (spajanja, povezivanja, ujedinjavanja) kapljice ulja migriraju prema površini separacijske komore. Tu se akumuliraju sve do dosezanja razine drenažnog otvora, kroz kojeg nakupljeno ulje odlazi u sabirni spremnik.

Prije ulaza tekućine u separacijsku komoru, ako ista sadrži mehaničke čestice i/ili špenu moguće je instalirati predfiltar.

Tehničke karakteristike:

Primjena Gravitacijski povrat očišćene tekućine. Pogodno za slučajeve gdje je teško provesti separaciju ulja, kao i za uklanjanje stranog ulja iz emulzije.
Maks. temperature 80 °C
Pumpa Protok do 1500 l/h
Pneumatska membranska pumpa
Opcije Mobilna verzija; kolica sa tankvanom
Površinski obirač
Plivajući obirač

KONTAKTIRAJTE NAS