Filtriranje ulja i HFC medija

DOMES-ulje-ikonice

Sistemski (on-line) filtri za ulje i HFC medije

Funkcija filtra se temelji na načelima „hvatanja“ i „zabrane“ prolaza mehaničkim česticama različite kompleksne masivnosti. Učinak filtra ovisi o nekoliko nepovoljnih  faktora: padu tlaka i intenzitetu rada, nepouzdanosti rada unutarnjih brtvi i armature.

 • Ovisno o mjestu ugradnje i funkciji, filtri mogu biti:
 1. visokotlačni, srednjetlačni, nisko tlačni,
 2. usisni,
 3. povratni.

 

 

DOMES-filtri-ulja-EATON

 

 • Valja istaknuti i paletu filtara specifičnih konstrukcijskih rješenja, poput dupleks izvedbe sa ugrađenim dvoputnim ili troputnim ventilom. Radi se o dvokomornim filtrima kod kojih je jedna komora radna a druga rezervna, te se po zasićenosti jedne strane, filtracija preusmjerava na drugu čistu komoru.

 


DOMES-ulje-ikonice

Elementi za filtre i filtarske uređaje

Filtarski elemenat  je naziv za vitalni dio svakog filtra i  filtarskog sustava. Moguće ih je sistematizirati po više kriterija, ali za praksu se čini važna podjela obzirom na princip filtracije (radijalni, aksijalni).

DOMES-sistemski (on-line) uljni filtri

Potrebna finoća filtracije uvjetuje izbor filtarskog materijal iz kojeg će biti načinjeno filtarsko tijelo:

 • nehrđajuće žičano tkanje, finoće od 25 μm, 40 μm, 80 μm ili grublje. Primjenjuje se tamo gdje je dovoljna površinska filtracija.
 • tkanja iz celuloznih vlakana ili kombinacije celuloznih i poliesterskih vlakana.

  Primjenjuju se za finoće filtracije u rasponu od 10 μm do 25 μm. Također spada u područje površinske filtracije.

 • staklena vlakna koja osiguravaju dubinsku filtraciju, veliki kapacitet apsorbcije i zadržavanja onečišćenja, visoku finoću filtracije (3, 6, 10, 16, 25 μm) i pri velikoj razlici tlaka.

Filtarski elementi iz staklenih vlakana su primjenjivi  i za filtraciju HFA medija (emulzije nastale smješavanjem maks. 20 % volumnog udjela ulja u vodi ), HFC medija (otopina poliglikola u vodi) i HFD medija (fosfat – ester sintetski mediji).

DOMES-ulje-ikonice

Radijalni filtarski elementi

Sistemska radna filtracija uglavnom se temelji na filtarskim elementima kod kojih se strujanje medija kroz filtar odvija radijalno kroz stijenku filtarskog elementa, odnosno površinski.

DOMES-filtri-ulja-10

Osim za primjenu u procesnoj i prerađivačkoj industriji, radijalni filtarski elementi se primjenjuju i za filtraciju goriva kod transportnih vozila, građevinske i poljoprivredne mehanizacije, te ostalih „off-road“ strojeva i vozila.

DOMES-ulje-ikonice

Aksijalni filtarski elementi

Aksijalna filtracija se temelji na aksijalnom strujanju medija kroz element. Primjenjiva je za filtracije u sporednom (zaobilaznom ili by-pass krugu). Ova vrsta elemenata je jedinstvena po svojem „3 u 1“ učinku. Istodobno uklanjanju 99,9 % svih mehaničkih onečišćenja, absorbiraju vodu do razine ispod 80 ppm, zadržavaju sve produkte oksidacije i polimerne sluzi.

Zahvaljujući svojoj kompleksnoj masivnosti  osiguravaju aksijalni protok medija kroz 3 različita filtarska sloja, a to sve rezultira visokom učinkovitošću  filtracije.

DOMES-filtri-ulja-Aksijalni-1

Za svaki specifični zadatak u industriji, razvijen je odgovarajući filtarski element označen svojom bojom.

DOMES-filtri-ulja-Aksijalni-2
Zeleni tisak: M-serija, 2 μm (β2>200),
Plavi tisak: E-serija, 3 μm (β3>75),
Narandžasti print: X-serija, 5 μm (β5>75),
Crveni print: D-serija, 2 μm (β2>75) + 80 % viši kapacitet zadržavanja onečišćenja,
Žuti: WG-serija, 5 μm (β5>75), za voda-glikol medije,
Bijeli: WE-100: apsorber vode, upija 900 ml vode i osuši ulje do ispod 80 ppm.

 

Dostupni su u 4 veličine (30, 50, 100, 300), a mogu biti načinjeni iz celuloze, iz poliestera (PEST) i iz polipropilena (PP).


DOMES-ulje-ikonice

Filtarski uređaji za filtraciju u sporednom krugu

Da bi ulje u strojevima moglo obavljati svoju funkciju, mora imati potrebna kemijska svojstva i propisani razred čistoće. Međutim, procesi u radnim sustavima i atmosfera koja okružuje radne sustave neminovno generira onečišćenje koje tijekom vremena ugrozi čistoću ulja i naruši njegova kemijska svojstva.

 

DOMES-filtri-ulja-u-sporednom-krugu

 

Stoga je neophodno zaštititi uljni sustav i održavati mu potrebnu čistoću. To je moguće jedino kombinacijom sistemskih filtara i filtarskih uređaja u zaobilaznom (sporednom) krugu, koji osiguravaju dubinsko filtriranje cjelokupnog uljnog sustava.

Primjena filtarskih uređaja zaobilaznog kruga višestruko produžuje životni vijek ulja, minimizira troškove održavanja i zbrinjavanja istrošenog ulja, a sve to izravno doprinosi zaštiti i očuvanju čovjekove okoline.

DOMES-ulje-ikonice

Filtarski uređaji RRR serije SE i OSCA

Riječ je o širokoj paleti mikro-filtarskih jedinica koje se razlikuju kapacitetom filtracije i konstrukcijskim karakteristikama. Namijenjeni su za filtraciju svih vrsta ulja (hidraulička, podmazivačka, turbinska, mediji na bazi glikola,…).
Jedinice mogu biti stacionarne i mobilne. Jednostavne su za rukovanje i održavanje. Standardne izvedbe se isporučuju kompletno opremljene, s predfiltrom, pokazivačem razlike tlaka, vakuum-metrom i elektro-upravljačkom kutijom.
Uređaji iz serije SE su pogodni za spremnike do 10.000 l.

DOMES-ulja199

DOMES-filtri-ulja-11DOMES-ulja201

domes-283

Jedinice iz serije OSCA razvijene su za primjenu u teškim industrijskim uvjetima. Njihov se kapacitet kreće u rasponu od 6 l/min do 60 l/min. Stoga su pogodne za održavanje spremnika volumena do 50.000 l.

DOMES-ulje-ikonice

Filtarski uređaji INTERNORMEN - EATON

Filtarske jedinice namijenjene za finu filtraciju, odnosno uklanjanje mehaničkog onečišćenja u sporednom krugu, kao i za zamjenu uljnih punjenja te dopunu ulja u spremnike.

DOMES-filtri-ulja-EATON-internomen-1

 • Jedinice mogu biti stacionarne (US) i mobilne (UM). Namijenjene su prvenstveno za održavanje uljnih sustava.
  Opremljene su zupčastom  pumpom, tako da su samosisne. Ovisno o potrebama kupaca, mogu im se integrirati filtarski elementi finoće od 1, 3, 6, 10
  μm, a na zahtjev i grublji.

Mogu biti opremljene i sa predfiltom, pokazivačem zaprljanosti, izmjenjivačem topline. 

DOMES-filtri-ulja-EATON-internomen-2

DOMES-ulje-ikonice

Filtarski uređaji za vakuumsku filtraciju serije IFPM

Osim uređaja za mikrofiltraciju i filtraciju mehaničkog onečišćenja, raspoloživi su uređaji za vakuumsku filtraciju ulja kontaminiranog vodom.

 • Vlaga u uljnom sustavu uzrokuje koroziju metalnih površina, izaziva starenje metala, kao i oksidaciju i starenje ulja. Brojna istraživanja su potvrdila da voda u hidrauličkim sustavima skraćuje životni vijek strojeva za više od 50 %.

Uređaji za vakuumsku filtraciju uklanjaju slobodnu, emulgiranu i vezanu vodu, slobodne i vezane plinove, ali istodobno i kruto onečišćenje. Razvijeni su za filtraciju ulja različitih viskoznosti, počevši od  transformatorskih do visoko viskoznih reduktorskih ulja.

Mobilni sustav za vakuumsku filtraciju IFPM je dostupan u 2 standardna modela: IFPM 32, za kapacitet 30 l/min i IFPM 72, kapaciteta 70 l/min.

 • IFPM uređaji rade potpuno automatski. Osjetilo vode WSPS 05 kontinuirano prati razinu zasićenja ulja vodom. Filtar za ventilaciju (odzračnik) sa silica-gelom suši ulazni zrak, povećavajući učinkovitost filtarskog sustava čak i u okruženju sa  visokom razinom vlage.
DOMES-ulja202

KONTAKTIRAJTE NAS