Smješavanje emulzija

1.Uređaj za smješavanje emulzije (ulje+voda)
Uređaj je namijenjen za smješavanje ulja i vode u svrhu stvaranja emulzije, koja se koristi kao rashladni medij kod postupaka obrade odvajanjem čestica.
• Potrebna koncentracija se postiže jednostavnim podešavanjem regulatora na mješaču. Mješač se priključuje na vodovodnu mrežu i nema potrebe za dodatnom energijom.
• Mješač se može montirati na kanistre s uljem, volumena od 5 do 25 l ili na bačve od 60 i 204 l. Potrebni priključci se isporučuju zajedno sa mješačem.

TEHNIČKI PODATCI
Ulaz vode 1/2“
Ulaz koncentrata 3/8“
Izlaz emulzije 1/2″
Kapacitet smješavanja ≈ 270 l/h

2. Klipni mješač
Klipni mješač omogućava smješavanje emulzije za različite postupke strojnih obrada odvajanjem čestica.
• Koristi se na bačvama od 60 i 204 l ili na spremnicima volumena 1000 l.
• Potreban je tlak vode od samo 0,2 bar. Standarda isporuka je bez crijeva, ali na zahtijev mješač se isporučuje i sa crijevima potrebnih dužina ili crijevom namotanim na bubanj te s ručnim dozirnim uređajem (pištolj) i brojačem količine emulzije. Nije potrebna dodatna energija.
• Obzirom na kapacitet smješavanja, dostupna su tri modela: do 270 l/h, 2.500l/h, 10.000l/h

3. Vakuum pumpa
Vakuum pumpa ARIANA ima dvostruko djelovanje; usisavanje u bačvu i istakanje tekučine iz bačve. Stoga se uglavnom koristi za punjenje i pražnjenje bačvi s uljem i emulzijom.
• Pumpa se montira brzo i jednostavno na manji navojni otvor bačve, a kao energent se koristi komprimirani zrak iz mreže. Crijevo za usis ili istjecanje se ugrađuje u drugi otvor bačve. Svi potrebni elementi za rad su u opsegu isporuke.
Tlak komprimiranog zraka treba biti od oko 8 bar, a kapacitet punjenja ili pražnjenja se kreće oko 60 l/min. Na pumpu je ugrađen zaštitni automatski ventil, kako ne bi došlo do prepunjavanja bačve.
• Vakuum pumpa stvara vakum u bačvi i na taj način uzrokuje usisavanje rashladnog medija, mulja, sitne metalne strugotine iz spremnika stroja kao i viška tekućine iz spremnika s kemikalijama.
• Jednostavnim zakretanjem regulatora (dugme), korisnik mjenja funkciju i stvara pretlak u bačvi i na taj način je prazni.
Pumpa može biti korištena i u području koje zahtjeva ex-zaštitu.

4. Trakasti obirač (skimer)
Skimer se ugrađuje na manje spremnike emulzije s pomoću magnetskog nosača. Traka od specijalnog materijala širine 50 mm, veže na sebe slobodno ulje s površine emulzije. Strugač skida ulje s trake i ono se odvodi u kanistar za otpadno ulje. Kontinuirani rad skimera održava emulziju čistom čime produžuje njen uporabni vijek.

TEHNIČKI PODATCI
El. napon nivo sklopke 230 V
Masa 4,5 kg
Širina trake 50 mm
Kapacitet obiranja 3 l/h


Write a Reply or Comment