SONGPOHITECH Co., Ltd


Korejska tvrtka SONGPOHITECH Co., Ltd. je specijalizirani proizvođač centrifugalnih separatora (dehidratora) razvijenih za pročišćavanje otpadnih voda, za separaciju u prehrambenoj, drvnoj i kemijskoj industriji, kao i svagdje tamo gdje je potrebno razdvajanje krutih i tekućih tvari.

• Posredovanjem KOREA BUSINESS CENTRA, Zagreb, tvrtka SHT -SONGPOHITECH Co., Ltd. i DOMES d.o.o. održali su, sredinom 06/2015 konstruktivni sastanak na kojem je DOMES d.o.o. dobio zastupstvo za hrvatsko tržište.

• Time je DOMESov program filtracije i separacije nadopunjen novim tipom centrifugalnih dehidratora.
 
Dekanter

Write a Reply or Comment