NAŠE USLUGE

Mediji kao što su hidrauličko ulje, voda za hlađenje, emulzije, donose sa sobom u sustav onečišćenja i prenose ih kroz sve njegove komponente. Nečistoća je prvi neprijatelj svih hidrauličkih i ostalih uljnih sustava. Održavanjem kontrole nad nečistoćom ulja, moguće je izbjeći više od 70 % grešaka u radu uljnog sustava, usporiti njegovo starenje i prijevremenu zamjenu.

DOMES-usluge-filtarski-sustav-za-ulja

Filtri strojnog radnog sustava se moraju pokoravati zakonitostima funkcioniiranja radnog stroja, pa često moraju pod visokim tlakom filtrirati i propustiti veliku količinu ulja, pri čemu se često događa i ciklička promjena radnog tlaka. Stoga sistemski filtri mogu ulje pročistiti samo djelomično, ali nedovoljno učinkovito.

Temeljni uvjeti dobre mikrofiltracije su kontinuirani niski protok ulja pri niskom tlaku, pri ćemu se ulje koje je prošlo kroz mikrofiltar vraća u glavni uljni vod ili u spremnik. Upravo na tim principima se temelji mikrofiltracija u sporednom krugu.

DOMES-usluge-2

Svaki sklop, hidraulička komponenta, odnosno sustav zahtijeva određenu čistoću ulja, stoga je tijekom filtracije potrebno o tome voditi računa.
Smjernice za odabir potrebnog razreda čistoće ulja:

✓ Vlaga u uljnom sustavu je neizbježna. Najčešće prodire u spremnik zbog oštećenja rashladnog sustava. Može biti i posljedica kondenzacije nastale uslijed promjene temperature. Može prodrijeti u uljno punjenje uslijed dodira sa okolnim zrakom.

✓ Vlaga u uljnom sustavu će uzrokovati koroziju i nagrizanje površine komponenti, a voda će polako prodirati u pore metala, što ima za posljedicu proces starenja metala.

✓ Voda će, također stvoriti uvjete za život mikroba, što posljedično izaziva kvarenje i oksidaciju ulja.

DOMES-usluge-4

✓ Radi se o nezapaljivim hidrauličkim medijima, namijenjenim za uporabu unutar visoko temperaturnih područja i u blizini otvorenog plamena. Upravo zbog toga se primjenjuju u proizvodnim pogonima za lijevanje aluminija i Al-legura.

✓ Filtarski uređaji za filtraciju HFC medija su načinjeni iz materijala otpornih na vodu-glikol, a isto vrijedi i za materijal filtarskih elemenata.

DOMES-usluge-3

Svi proizvodni sustavi pa tako i CNC obradni centri su izloženi stalnim pritiscima međusobno suprotstavljenih zahtjeva; što viša kvaliteta obrade nasuprot što nižim proizvodnim troškovima. Optimizaciji ovih kriterija značajno doprinosi pravodobno i profesionalno održavanje medija koji se rabe pri obradi metala, a to su rashladne i podmazivačke emulzije te rezna ulja.

Tome je upravo namijenjen mobilni i višefunkcijski uređaj serije SF 500, za čišćenje strojeva od emulzije, reznih ulja i taloga. U njemu su objedinjena četiri postupka, te djeluje kao:

  • usisavač tekućine, špene i mulja iz spremnika,
  • filtarski uređaj sa trakastim filtrom ,
  • visokotlačni perač za ispiranje strojeva pročišćenom emulzijom
  • separator slobodno plivajućeg ulja s površine.

Opremljen je s nastavcima za čišćenje teško dostupnih mjesta, poput proreza i kuteva. Pumpa vraća očišćenu tekućinu u čisti spremnik.

 

DOMES-usluge-6