DOMES D.O.O.

Poduzeće DOMES d.o.o. osnovano je 1994. godine.

Osnovna djelatnost tvrtke je održavanje radnih medija u industriji, odnosno prijenosnika energije kao što su hidraulička, turbinska i podmazivačka ulja, komprimirani zrak, voda, emulzije i ostali rashladni mediji.

To područje obuhvaća:

  • Uslugu filtriranja i mikrofiltriranja ulja, HFC medija i emulzija te pripadajućih sustava.
  • Ispitivanje vitalnih parametara ulja na licu mjesta te laboratorijsko ispitivanje uzoraka ulja.
  • Izrada i isporuka filtarskih i mikrofiltarskih elemenata  za ulje, komprimirani zrak, vodu, emulzije i različite postupke otprašivanja, kao i isporuku filtarskih uređaja za filtraciju ulja, HFC medija i vode.

DOMES-team-brainstorming

 

Sljedeće područje našeg djelovanja čine sustavi za otprašivanje u proizvodnim pogonima, skladištima i svagdje tamo gdje se tijekom proizvodnih procesa ili postupaka stvara prašina i/ili krupnije mehaničke čestice, uljne i/ili emulzijske magle i dimovi.

  • Ovisno o vrsti i koncentraciji onečišćenja, o karakteristikama proizvodne opreme i režimima rada, moguće je odabrati sustave odsisvanja s visokim vakuumom, (mobilni i stacionarni vakuumski usisni uređaji ) ili pak  sustave za otprašivanje prostora koji djeluju pri manjem podtlaku.
  • Prema ulaznim podatcima i specifikacijama izrađuju se projektne i izvedbene sheme, projektira se razmještaj opreme i međusobno povezivanje u funkcionalnu cjelinu.

 

DOMES-team-memeber2

 

S motrišta zaštite čovjekove makro i mikro okoline, svi opisani programi su ekološki posve prihvatljivi. Mnogi od njih su u izravnoj funkciji zaštite čovjeka na radnom mjestu i čovjekove okoline.

  • Osim navedenih aktivnosti održavanja u industriji, našu djelatnost  upotpunjuje i dodatna oprema kao što su ekološke perilice strojnih dijelova, ekološki absorbenti razlivenih tekućina i crpke za uklanjanje vodenog kamenca.

Postati prepoznatljiva tvrtka na području održavanja energijskih medija u industriji te stručnim i moralno-etičkim djelovanjem snažnog inženjerskog tima uživati povjerenje mnogobrojnih uglednih kupaca i korisnika usluga.

Filtraciju energijskih medija je moguće opisati matematičkim izrazima, jednadžbama, ali da bi se problemi razumjeli i jednadžbe riješile, potrebno je znanje i iskustvo. Filtracija je naš posao kojem smo predani već više od 20 godina.

Naša je misija pružanje potpore Vama, našim Kupcima, pri rješavanju specifičnih problema filtracije. Naša je misija iznalaženje i implementiranje rješenja, koja osiguravaju nesmetani i pouzdani rad radnih sustava, vodeći računa o njihovoj gospodarskoj opravdanosti.

Tvrtka DOMES d.o.o. je za takve zadatke posve spremna. Posjedujemo tehničku opremljenost, obrazovane tehničare i inženjere te dugogodišnje iskustvo. U potrazi za inovativnim rješenjima Vaših problema mogli bismo ići istim putevima poput ostalih, ali mi uvijek razmišljamo izvan uobičajenih okvira.

Nakon uspješno završene certifikacije, tvrtka Domes d.o.o. je 06.04.2010. dobila certifikat za uveden sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2009. Područje poslovanja pokriveno ovim certifikatom je proizvodnja, prodaja i ugradnja filtara i filtracijske usluge. Potvrda je izdana od strane Hrvatskog registra brodova.

Certifikacijska tvrtka ICR Adriatica d.o.o. je 26.01.2018. obavila nadzorni audit te certificirala DOMES d.o.o. prema normi ISO 14001:2015. Uvođenjem sustava za upravljanje i zaštitu okoliša dobiven je Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, u kojem su spojene norme ISO 9001:2008 i ISO 14001:2015. U skladu s tim objavljena je Integrirana politika.

POLITIKA KVALITETE I UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Poduzeće DOMES d.o.o. osnovano je 1994. godine. Osnovna djelatnost tvrtke je održavanje radnih medija u industriji, odnosno prijenosnika energije kao što su hidraulička, turbinska i podmazivačka ulja, komprimirani zrak, voda, emulzije i ostali rashladni mediji.
Usmjerenost na potrebe i zadovoljstvo kupaca te ostalih zainteresiranih strana su vrijednosti prema kojima tvrtka Domes mjeri svoju uspješnost. U stvaranju tih vrijednosti posvećujemo pažnju zaštitu okoliša.

Da bismo održali i jačali te vrijednosti, obvezujemo se:
• primjenjivati zahtjeve integriranog sustava upravljanja temeljenog na normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015,
• postavljati si ambiciozne, ostvarive i mjerljive ciljeve povezane s kvalitetom poslovnih procesa i zaštitom okoliša, te nastojati da svaki zaposlenik prepozna svoju ulogu i korist od postizanja tih ciljeva,
• zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se usavršavati,
• osiguravati informatičke i komunikacijske resurse te ostalu opremu, infrastrukturu i okruženje za udodan rad zaposlenih,
• trajno usklađivati djelovanje s primjenjivom zakonskom i drugom obvezujućom regulativom,
• prepoznati, ocjenjivati i rješavati rizike u našim radnim procesima te stvarati prilike za daljnja poboljšanja,
• sprječavati onečišćenje okoliša u svakodnevnom radu. S otpadom postupati na zakonski utemeljen, tehnološki i ekološki prihvatljiv način, osmišljavajući korisne načine izravne uporabe što većeg dijela otpada,
• trajnu pozornost usmjeriti na racionalno korištenje energije i prirodnih resursa,
• isporučivati kupcima naručenu robu/uslugu prema dogovorenoj narudžbi,
• svaki zaposlenik tvrtke Domes mora biti upoznat s politikom upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša te je prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.