EU projekt: Proširenje i modernizacija poslovanja tvrtke Domes d.o.o. ulaganjem u proizvodnu tehnologiju

EU_projekt

Naziv projekta:

Proširenje i modernizacija poslovanja tvrtke Domes d.o.o. ulaganjem u proizvodnu tehnologiju

Naziv korisnika: DOMES d.o.o.

Kratki opis projekta:
Svrha projekta je proširenje i modernizacija poslovanja tvrtke Domes d.o.o. ulaganjem u proizvodnu tehnologiju. Uređaji koji se nabavljaju ovim projektom u funkciji su pročišćavanja rashladnih medija (emulzija) koji se primjenjuju na strojevima za obradu odvajanjem čestica (tokarilice, glodalice, brusilice ili obradni centri). Tim postupkom se produžuje životni vijek odnosno trajnost primjenjivanih medija (emulzije, reznih ulja), a istodobno se minimiziraju troškovi zbrinjavanja potrošenih medija. Primjena ovakvih uređaja rješava problem generiranja onečišćenog medija i njegovog zbrinjavanja, problem utjecaja onečišćenoga medija na zdravlje zaposlenika i čovjekovu okolinu.

Ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta:
• kreiranje 2 nova radna mjesta temeljem sati rada
• povećanje prihoda od prodaje za 832.306,00 HRK
• očuvanje 6 radnih mjesta
• privatna ulaganja u iznosu od 148.099,00 HRK

Ukupna vrijednost projekta: 358.099,00 HRK
Prihvatljivi troškovi: 286.479,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 210.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 15.09.2017. – 15.03.2018.
Kontakt osoba za više informacija: Anica Rogić, domes@domes.hr

Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr, te na stranici Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020.