DOMES Novosti

December 09 2004 0comment

2005.

“U današnjoj Frankopanskoj ulici 13 u Karlovacu, u tiskari Ivana Nepomuka …”