OPCom Pokretni laboratorij za analizu ulja

EU_projekt

U cilju što preciznijeg dijagnosticiranja stanja ulja i uljnih sustava, asortiman naših mjernih instrumenata smo dopunili nabavkom OPCom pokretnog laboratorija.
OPCom je prenosivi mjerni instrument koji omogućuje da se u jednom ciklusu izmjeri 5 vitalnih parametara ulja kod hidrauličkih i podmazivačkih sustava.
OPCom
• Omogućuje mjerenje čestica prema najnovijim standardima, te se razred čistoće može očitati prema ISO 4406:99, SAE AS4059, NAS1638 i GOST17216.

• Pokazuje relativnu vlažnost i temperaturu ulja. Kapacitet apsorbcije vode ovisi o vrsti ulja i temperaturi. Iznad točke zasićenosti vodom (>100% RH) dolazi do izdvajanja slobodne vode, što ulje vizualno čini mutnim i ubrzano potiče emulgiranje i degradaciju ulja.

• OPCom mjeri relativnu dielektričnu konstantu (permitivnost) i provodljivost (pS/m).Preko tih parametara moguće je uočiti promjene u ulju. Relativna permitivnost je parametar koji pokazuje polarnost medija. Obzirom da ulja tijekom procesa starenja mijenjaju svoju polarnost, mjerenjem se mogu uočiti promjene i pratiti trend.

Nova ulja se odlikuju karakterističnom provodljivošću, pa se promjene u ulju, smješavanje različitih ulja i stvaranje depozita mogu otkriti mjerenjem provodljivosti.

OPCom prenosivi uređaj za analizu ulja omogućuje praćenje razine onečišćenja u ulju kao i praćenje trenda promjena koje se događaju u mediju.

Kontinuiranim praćenjem medija, brzo i jednostavno se mogu uočiti promjene u radnom sustavu i dobiti slika o stanju ulja, a posljedično i uljnog sustava.

Ako se odmah po upozorenju poduzmu mjere za spriječavanje stvaranja onečišćenja, izbjegavaju se moguća oštećenja komponenti hidrauličkog sustava.

Stoga uporaba OPCom instrumenta za analizu ulja značajno doprinosi produženju trajnosti ulja, osigurava zaštitu komponenata hidrauličkih sustava, omogućuje nesmetani rad radnog sustava, što rezultira minimiziranjem troškova održavanja i troškova zbrinjavanja starog ulja.

Tablica 1: Opseg mjerenja