Analiza ulja u realnom vremenu

Analiza i praćenje stanja ulja kod energetskih postrojenja u realnom vremenu

Uobičajeni način praćenja i kontrole stanja ulja u uljnim sustavima temelji se na periodičkom uzimanju uzorka koje se potom dostavlja u laboratorij na analizu. Laboratorijska mjerenja regulirana su tehničkim standardima (ASTM, DIN itd.). Dugogodišnja iskustva govore da se uzorkovanje i laboratorijske analize provode najčešće jednom godišnje, a više od toga samo u izvanrednim situacijama, kao npr. u slučaju iznenadnog zastoja u radu radnog sustava.

Već duže vrijeme dostupni su i sustavi za praćenje stanja ulja u realnom vremenu (u daljnjem tekstu in-line sustavi), koji se temelje na analizi dielektričnih svojstava ulja. Oni daju samo zbirne parametre koje je teško interpretirati, jer nisu u korelaciji sa parametrima iz laboratorijskih analiza.

Stoga je tvrtka Spectrolytic u susradnji s korisnicima razvila posebnu paletu analizatora koji mjere vitalne parametre razgradnje i kontaminacije ulja; kao što su oksidacija, nitracija, sulfacija, voda. čađa, glikol i stanje aditiva.

Radi se o mjernoj opremi ugrađenoj u uljni sustav (in-line), kao i o prenosivim uređajima koji u realnom vremenu mjere iste one parametre i u istim jedinicama, koje korisnici dobivaju u laboratorijskim izvješčima. Stoga korisnici in-line mjernog sustava u svakom trenutku imaju uvid u sve vitalne parametre ulja, koje onda mogu uspoređivati sa istima dobivenim iz laboratorija.

In-line sustav praćenja stanja ulja omogućuje korisnicima pravovremenu intervenciju u uljni, odnosno radni sustav, kako bi se spriječili možebitni zastoji u radu, a time i generirali dodatni troškovi.

          

KONTAKTIRAJTE NAS