Filtriranje emulzije

FILTRACIJA EMULZIJE I OSTALIH MEDIJA ZA HLAĐENJE I PODMAZIVANJE

MEDIJI ZA HLAĐENJE I PODMAZIVANJE

Mediji za hlađenje i podmazivanje (MHIP) se upotrebljavaju pri postupcima obrade materijala odvajanjem čestica. Njihov je zadatak poboljšanje karakteristika triboloških procesa koji su uvijek prisutni na dodirnoj površini tribološkog para (alat+obradak).

Trošenje emulzije se javlja kao posljedica potrošnje aktivnih komponenti za osiguranje radnih svojstava, oksidacije odvojenih čestica obratka, utjecaja stranih onečišćenja, kao što su strano ulje, voda, te otvorenost sustava ulasku prašine i mikroorganizama iz okoline.

Na trošenje i degradaciju emulzije utječu razina ukupne čistoće proizvodnog pogona, što podrazumijeva čistoću ljudi, strojeva odnosno radnih mjesta i svih ostalih sastavnica proizvodnog pogona.

Održavanje emulzije tijekom uporabe

Za održavanje emulzije i svih ostalih tipova MHIP-a primjenjuje se sljedeća oprema:

DOMES-emulzija-ikonice

Pribor za smješavanje emulzije i cijevni sustavi, uređaji za održavanje

Uređaj za smješavanje emulzije (ulje+voda)
Uređaj je namijenjen za smješavanje ulja i vode u svrhu stvaranja emulzije, koja se koristi kao rashladni medij kod postupaka obrade odvajanjem čestica.
 • Potrebna koncentracija se postiže jednostavnim podešavanjem regulatora na mješaču. Mješač se priključuje na vodovodnu mrežu i nema potrebe za dodatnom energijom.
 • Mješač se može montirati na kanistre s uljem, volumena od 5 do 25 l, ili na bačve od 60 i 204 l. Potrebni priključci se isporučuju zajedno sa mješačem.
Klipni mikser
Klipni mješač omogućava smješavanje emulzije za različite postupke strojnih obrada odvajanjem čestica.
 • Koristi se na bačvama od 60 i 204 l, ili na spremnicima volumena 1000 l.
 • Potreban je tlak vode od samo 0,2 bar. Standarda isporuka je bez crijeva, ali na zahtijev mješač se isporučuje i sa crijevima potrebnih dužina, ili crijevom namotanim na bubanj te s ručnim dozirnim uređajem (pištolj) i brojačem količine emulzije. Nije potrebna dodatna energija.
 • Obzirom na kapacitet smješavanja, dostupna su tri modela: do 600 l/h; 2000l/h; 10.000l/h
Vakuum pumpa
Vakuum pumpa ARIANA ima dvostruko djelovanje; usisavanje u bačvu i istakanje tekućine iz bačve. Stoga se uglavnom koristi za punjenje i pražnjenje bačvi s uljem i emulzijom.
 • Pumpa se montira brzo i jednostavno na manji navojni otvor bačve, a kao energent se koristi komprimirani zrak iz mreže. Crijevo za usis ili istjecanje se ugrađuje u drugi otvor bačve. Svi potrebni elementi za rad su u opsegu isporuke.
  Tlak komprimiranog zraka treba biti od oko 8 bar, a kapacitet punjenja ili pražnjenja se kreće oko 60 l/min. Na pumpu je ugrađen zaštitni automatski ventil, kako ne bi došlo do prepunjavanja bačve.
 • Vakuum pumpa stvara vakuum u bačvi i na taj način uzrokuje usisavanje rashladnog medija, mulja, sitne metalne strugotine iz spremnika stroja kao i viška tekućine iz spremnika s kemikalijama.
 • Jednostavnim zakretanjem regulatora (dugme), korisnik mijenja funkciju i stvara pretlak u bačvi i na taj način je prazni.
  Pumpa može biti korištena i u području koje zahtjeva ex-zaštitu.
Trakasti obirač (skimer)
Skimer s trakom ugrađuje se na manje spremnike emulzije pomoću magnetskog nosača. Traka od specijalnog materijala širine 50 mm, skida slobodno ulje s površine emulzije. Strugač skida ulje s trake i ono se odvodi u kanistar za otpadno ulje. Kontinuirani pogon skimera održava emulziju čistom čime produžuje njeno trajanje.
DOMES-emulzija-ikonice

Stacionarni filtarski uređaji s trakastim filtrima

Trakasti filtri mogu biti različitih gustoća i različitih širina role.

DOMES-emulzija-ikonice

Mobilni višefunkcijski filtarski uređaji za mehaničku filtraciju, separaciju stranog ulja i sterilizaciju emulzije

Pronađite detaljniji opis i više informacija u našem prospektu.

Pronađite detaljniji opis i više informacija u našem prospektu.

DOMES-emulzija-ikonice

Centrifugalni separatori za izdvajanje stranog ulja i mehaničkog onečišćenja

Njihova se primjena preporuča kod obrade sivog ljeva i svagdje tamo gdje se nakupljaju sitne čestice u emulziji i reznom ulju.

Pronađite detaljniji opis i više informacija u našem prospektu.

Pronađite detaljniji opis i više informacija u našem prospektu.

DOMES-emulzija-ikonice

Mobilni višefunkcijski uređaj (serije SF, veličine 250, 500, 700)

Za cjelovito čišćenje radnih strojeva, spremnika i same emulzije, a sve u svrhu brže izmjene emulzije i održavanja čistoće strojeva i radnih mjesta.


Postrojenje za separaciju istrošene emulzije na njene početne sastojke

Za gospodarenje emulzijom po završetku njezinog životnog vijeka, preporuča se oporaba postupkom separacije emulzije na početne sastojke: vodu i ulje.

Vodu je moguće vraćati u proces pripreme nove emulzije ili pak pustiti u kanalizacijski odvod, a manjinski udio kojeg čini ulje treba zbrinuti prema propisima koji vrijede za otpadno ulje.

Pronađite detaljniji opis i više informacija u našem prospektu.

KONTAKTIRAJTE NAS