Filtriranje i obrada vode

FILTRIRANJE TEHNOLOŠKIH I PITKIH VODA

BERNOULLI automatski samočisteći filtri vode

 • Mogućnost ugradnje u horizontalni i vertikalni položaj.
 • Standardne izvedbe kućišta filtara iz nehrđajučeg čelika, polimernog kompozita i iz PVC-a.
 • Standardna finoća filtracije 100…2000 μm.
 • Za protoke do 8.300 m3/h.

CINTROPUR filtri s centrifugalnom predfiltracijom, odnosno ciklonskim efektom

Načinjeni iz plastomera izvanrednih mehaničkih svojstava. Pogodni za primjenu u prehrambenoj industriji i industriji proizvodnje napitaka, u hotelima, restoranima, školama i u domaćinstvu.

 • Za protoke do 32 m3/h i priključke do 3″.
 • Finoća filtracije u rasponu od 5…300 μm.
 • Filtarski element s aktivnim ugljenom uklanjanja neugodne mirise i okuse.

CINTROPUR filtracija i obrada vode pomoću UV sterilizatora i aktivnog ugljena

 • 100 % fizikalna dezinfekcija, bez dodavanja kemikalija.
 • Uništava mikroorganizme, legionelu, mikrobe, bakterije, viruse i protozoae.
 • Za protoke od 1 do 10 m³/h.
 • Mogućnost kombiniranja sa mehaničkim filtrom i filtrom sa aktivnim ugljenom.

OSTALI POSTUPCI OBRADE VODE

Svugdje gdje se kao pitka i potrošna voda koristi ona iz podzemnih izvora, možemo govoriti o manje-više tvrdoj vodi. Kišnica prodire najprije kroz gornje slojeve tla bogate humusom i otuda preuzima ugljični dioksid CO2. Tako obogaćena voda je u donjim slojevima tla u mogućnosti otapati kamenac CaCO3 iz stijenja, koji se u vodi pretvara u kalcijev hidrobikarbonat Ca(HCO3)2. Ovaj bikarbonat uzrok je nastajanja i taloženja kamenca u vodovodnim instalacijama i uređajima.

OBRADA VODE ELEKTROSTATSKIM IMPULSIMA

Važno je na vrijeme poduzeti mjere koje će spriječiti nastanak naslaga kamenca, odnosno štete i troškove, uzrokovane tvrdom vodom. Gubici energije koji nastaju zbog naslaga kamenca prilikom zagrijavanja vode nisu zanemarivi, kao ni naslage na perlatorima, tuševima, vodovodnim armaturama i prije svega, na stijenkama cjevovoda. Upravo su štete na cjevovodima najveće, jer se oštećenja primjete kad je već prekasno.

Ako proces taloženja nije pod kontrolom, tada je samo pitanje vremena kada će se presjek cjevovoda toliko smanjiti da će ga trebati kompletno zamijeniti.

Na osnovi rezultata ispitivanja različitih sustava za obradu vode, razvijen je uređaj za obradu vode TRIOMAT.

Primjenjujući do sada poznate principe, može zadovoljiti sljedeće zahtjeve:

 • bez primjene kemikalija i soli te zbog toga ekološki prihvatljiv
 • bez utjecaja na kvalitetu tretirane vode
 • neograničena mogućnost primjene:
  – bez obzira na tvrdoću tretirane vode
  – bez obzira na vrstu materijala cijevi
 • primjenljivo zajedno sa svim ostalim sustavima za obradu vode
 • minimalne dimenzije uređaja
 • jednostavna montaža
 • pouzdan i siguran rad
 • nepotreban nadzor pri radu
 • minimalni troškovi eksploatacije

Filtri za posebne namjene

DOMES-voda-ikonice

Filtri za erozimate

 • Filtri za filtraciju rashladnih i dielektričnih tekućina kod obje vrste erozimata: onih sa žicom i onih s elektrodom.
 • Filtarsko tijelo je načinjeno iz kompozitnog filtarskog materijala, kojem je u osnovi celulozno tkanje impregnirano fenolnom smolom i PEST vlaknima.
 • Osiguravaju filtraciju unutar razreda finoće 5 – 20 μm, nominalno.
 • Poseban način plisiranja osigurava stabilnost konstrukcije, dugotrajno zadržavanje oblika, učinkovitost filtracije i dugotrajnost.
DOMES-voda-ikonice

Filtri za kemijski agresivne medije

 • MINIPURE modularni filtarski sustavi namijenjeni visoko učinkovitoj filtraciji i obradi različitih otpadnih, kemijski agresivnih medija, koji nastaju u kemijskoj industriji, kod postupaka galvanske zaštite proizvoda i sl.
 • Isto tako primjenjuju se za filtraciju i obradu rashladnih emulzija pri obradi metala.
 • Mogu imati funkciju predfiltra, mehaničkog filtra, separatora ulja iz vode, filtra za uklanjanje mirisa pomoću aktivnog ugljena.
 • Načinjeni su iz polimera (PP, PVDF) otpornih na većinu agresivnih medija (kiseline, lužine).
 • Opskrbljeni su centrifugalnim pumpama za agresivne medije, čiji se protoci kreću u rasponu od 0,1 – 60 m³/h
DOMES-voda-ikonice

Prijenosni analizator ulja u vodi

FluidInspectIR® analizator mjeri ukupnu koncentraciju ulja (masnoće, ulja i masti) u uzorcima vode s istom točnošću s kojom mjere i konvencionalni laboratoriji.

Mjerni uzorak se priprema mješanjem sa tetrakloretilenskim otapalom.

Analizator ne zahtijeva održavanje. Njegovi vitalni elementi su infracrveni odašiljač i infracrveni senzor. Isporučuje se uz posebno razvijen softver za korištenje, koji se instalira na tablet ili prijenosno računalo. Softver je jednostavan za korištenje.

30s nakon mjerenja prikazuju se rezultati izmjerenih parametara. Korisnik može definirati granične vrijednosti kako bi se lakše i brže tumačili rezultati.

 

DOMES-voda-ikonice

Izdvajanje ulja iz vode

KOALESCER OILMAX MP-P51-DCG

OILMAX koalescer je uređaj za separaciju plivajućeg ulja iz vode. Kapacitet sustava se kreće u rasponu od 1 do 100 l ulja/dan. Zahvaljujući konstrukcijskom rješenju jedinica zauzima malu tlocrtnu površinu. Gravitacijski dotok onečišćene vode značajno doprinosi učinkovitosti separacije ulja.

Učinkovitu separaciju također pospješuje obirač (skimmer) koji se postavlja na površinu tekućine. Kroz obirač tekućina prolazi u unutrašnjost separacijske komore ispunjene elementima za koalescirajuće djelovanje.

Tijekom procesa koalescencije (spajanja, povezivanja, ujedinjavanja) kapljice ulja migriraju prema površini separacijske komore. Tu se akumuliraju sve do dosezanja razine drenažnog otvora, kroz kojeg nakupljeno ulje odlazi u sabirni spremnik.

Prije ulaza tekućine u separacijsku komoru, ako ista sadrži mehaničke čestice i/ili špenu moguće je instalirati predfiltar.

Tehničke karakteristike:

Primjena Gravitacijski povrat očišćene tekućine. Pogodno za slučajeve gdje je teško provesti separaciju ulja, kao i za uklanjanje stranog ulja iz emulzije.
Maks. temperature 80 °C
Pumpa Protok do 1500 l/h
Pneumatska membranska pumpa
Opcije Mobilna verzija; kolica sa tankvanom
Površinski obirač
Plivajući obirač

KONTAKTIRAJTE NAS