Filtriranje ulja i HFC medija

Sistemski (on-line) filtri za ulje i HFC medije

Funkcija filtra se temelji na načelima „hvatanja“ i „zabrane“ prolaza mehaničkim česticama različite kompleksne masivnosti. Učinak filtra ovisi o nekoliko nepovoljnih faktora: padu tlaka i intenzitetu rada, nepouzdanosti rada unutarnjih brtvi i armature.

 • Ovisno o mjestu ugradnje i funkciji, filtri mogu biti:
 1. visokotlačni, srednjetlačni, niskotlačni,
 2. usisni,
 3. povratni.

 

 

DOMES-filtri-ulja-EATON

 

 • Valja istaknuti i paletu filtara specifičnih konstrukcijskih rješenja, poput dupleks izvedbe sa ugrađenim dvoputnim ili troputnim ventilom. Radi se o dvokomornim filtrima kod kojih je jedna komora radna, a druga rezervna, te se po zasićenosti jedne strane, filtracija preusmjerava na drugu čistu komoru.

 


Elementi za filtre i filtarske uređaje

Filtarski elemenat je naziv za vitalni dio svakog filtra i filtarskog sustava. Moguće ih je sistematizirati po više kriterija, ali za praksu se čini važna podjela obzirom na princip filtracije (radijalni, aksijalni).

Potrebna finoća filtracije uvjetuje izbor filtarskog materijal iz kojeg će biti načinjeno filtarsko tijelo:

 • nehrđajuće žičano tkanje, finoće od 25 μm, 40 μm, 80 μm ili grublje. Primjenjuje se tamo gdje je dovoljna površinska filtracija.
 • tkanja iz celuloznih vlakana ili kombinacije celuloznih i poliesterskih vlakana.

  Primjenjuju se za finoće filtracije u rasponu od 10 μm do 25 μm. Također spada u područje površinske filtracije.

 • staklena vlakna koja osiguravaju dubinsku filtraciju, veliki kapacitet apsorbcije i zadržavanja onečišćenja, visoku finoću filtracije (3, 6, 10, 16, 25 μm) i pri velikoj razlici tlaka.

Filtarski elementi iz staklenih vlakana su primjenjivi i za filtraciju HFA medija (emulzije nastale smješavanjem maks. 20 % volumnog udjela ulja u vodi), HFC medija (otopina poliglikola u vodi) i HFD medija (fosfat – ester sintetski mediji).

Filtarski elemenat je naziv za vitalni dio svakog filtra i filtarskog sustava. Moguće ih je sistematizirati po više kriterija, ali za praksu se čini važna podjela obzirom na princip filtracije (radijalni, aksijalni).

Filtarski elemenat je naziv za vitalni dio svakog filtra i filtarskog sustava. Moguće ih je sistematizirati po više kriterija, ali za praksu se čini važna podjela obzirom na princip filtracije (radijalni, aksijalni).

DOMES-ulje-ikonice

Radijalni filtarski elementi

Sistemska radna filtracija uglavnom se temelji na filtarskim elementima kod kojih se strujanje medija kroz filtar odvija radijalno kroz stijenku filtarskog elementa, odnosno površinski.

DOMES-filtri-ulja-10

Osim za primjenu u procesnoj i prerađivačkoj industriji, radijalni filtarski elementi se primjenjuju i za filtraciju goriva kod transportnih vozila, građevinske i poljoprivredne mehanizacije, te ostalih „off-road“ strojeva i vozila.

DOMES-ulje-ikonice

Aksijalni filtarski elementi

Aksijalna filtracija se temelji na aksijalnom strujanju medija kroz element. Primjenjiva je za filtracije u sporednom (zaobilaznom ili by-pass krugu). Ova vrsta elemenata je jedinstvena po svojem „3 u 1“ učinku. Istodobno uklanjanju 99,9 % svih mehaničkih onečišćenja, absorbiraju vodu do razine ispod 80 ppm, zadržavaju sve produkte oksidacije i polimerne sluzi.

Zahvaljujući svojoj kompleksnoj masivnosti osiguravaju aksijalni protok medija kroz 3 različita filtarska sloja, a to sve rezultira visokom učinkovitošću filtracije.

Za svaki specifični zadatak u industriji, razvijen je odgovarajući filtarski element označen svojom bojom.

Zeleni tisak: M-serija, 2 μm (β2>200),
Plavi tisak: E-serija, 3 μm (β3>75),
Narančasti print: X-serija, 5 μm (β5>75),
Crveni print: D-serija, 2 μm (β2>75) + 80 % viši kapacitet zadržavanja onečišćenja,
Žuti: WG-serija, 5 μm (β5>75), za voda-glikol medije,
Bijeli: WE-100: apsorber vode, upija 900 ml vode i osuši ulje do ispod 80 ppm.

 

Dostupni su u 4 veličine (30, 50, 100, 300), a mogu biti načinjeni iz celuloze, iz poliestera (PEST) i iz polipropilena (PP).


Filtarski uređaji za filtraciju u sporednom krugu

Da bi ulje u strojevima moglo obavljati svoju funkciju, mora imati potrebna kemijska svojstva i propisani razred čistoće. Međutim, procesi u radnim sustavima i atmosfera koja okružuje radne sustave neminovno generira onečišćenje koje tijekom vremena ugrozi čistoću ulja i naruši njegova kemijska svojstva.

 

DOMES-filtri-ulja-u-sporednom-krugu

 

Stoga je neophodno zaštititi uljni sustav i održavati mu potrebnu čistoću. To je moguće jedino kombinacijom sistemskih filtara i filtarskih uređaja u zaobilaznom (sporednom) krugu, koji osiguravaju dubinsko filtriranje cjelokupnog uljnog sustava.

Primjena filtarskih uređaja zaobilaznog kruga višestruko produžuje životni vijek ulja, minimizira troškove održavanja i zbrinjavanja istrošenog ulja, a sve to izravno doprinosi zaštiti i očuvanju čovjekove okoline.

DOMES-ulje-ikonice

Filtarski uređaji RRR serije SE i OSCA

Riječ je o širokoj paleti mikro-filtarskih jedinica koje se razlikuju kapacitetom filtracije i konstrukcijskim karakteristikama. Namijenjeni su za filtraciju svih vrsta ulja (hidraulička, podmazivačka, turbinska, mediji na bazi glikola,…).
Jedinice mogu biti stacionarne i mobilne. Jednostavne su za rukovanje i održavanje. Standardne izvedbe se isporučuju kompletno opremljene, s predfiltrom, pokazivačem razlike tlaka, vakuum-metrom i elektro-upravljačkom kutijom.
Uređaji iz serije SE su pogodni za spremnike do 10.000 l.

DOMES-ulja199

DOMES-filtri-ulja-11DOMES-ulja201

Jedinice iz serije OSCA razvijene su za primjenu u teškim industrijskim uvjetima. Njihov se kapacitet kreće u rasponu od 6 l/min do 60 l/min. Stoga su pogodne za održavanje spremnika volumena do 50.000 l.

DOMES-ulje-ikonice

Filtarski uređaji INTERNORMEN - EATON

Filtarske jedinice namijenjene za finu filtraciju, odnosno uklanjanje mehaničkog onečišćenja u sporednom krugu, kao i za zamjenu uljnih punjenja te dopunu ulja u spremnike.

DOMES-filtri-ulja-EATON-internomen-1

 • Jedinice mogu biti stacionarne (US) i mobilne (UM). Namijenjene su prvenstveno za održavanje uljnih sustava.
  Opremljene su zupčastom pumpom, tako da su samosisne. Ovisno o potrebama kupaca, mogu im se integrirati filtarski elementi finoće od 1, 3, 6, 10
  μm, a na zahtjev i grublji.

Mogu biti opremljene i sa predfiltrom, pokazivačem zaprljanosti, izmjenjivačem topline. 

DOMES-filtri-ulja-EATON-internomen-2

DOMES-ulje-ikonice

Filtarski uređaji za vakuumsku filtraciju serije IFPM

Osim uređaja za mikrofiltraciju i filtraciju mehaničkog onečišćenja, raspoloživi su uređaji za vakuumsku filtraciju ulja kontaminiranog vodom.

 • Vlaga u uljnom sustavu uzrokuje koroziju metalnih površina, izaziva starenje metala, kao i oksidaciju i starenje ulja. Brojna istraživanja su potvrdila da voda u hidrauličkim sustavima skraćuje životni vijek strojeva za više od 50 %.

Uređaji za vakuumsku filtraciju uklanjaju slobodnu, emulgiranu i vezanu vodu, slobodne i vezane plinove, ali istodobno i kruto onečišćenje. Razvijeni su za filtraciju ulja različitih viskoznosti, počevši od transformatorskih do visoko viskoznih reduktorskih ulja.

Mobilni sustav za vakuumsku filtraciju IFPM je dostupan u 2 standardna modela: IFPM 32, za kapacitet 30 l/min i IFPM 72, kapaciteta 70 l/min.

 • IFPM uređaji rade potpuno automatski. Osjetilo vode WSPS 05 kontinuirano prati razinu zasićenja ulja vodom. Filtar za ventilaciju (odzračnik) sa silica-gelom suši ulazni zrak, povećavajući učinkovitost filtarskog sustava čak i u okruženju sa visokom razinom vlage.

KONTAKTIRAJTE NAS