Filtriranje zraka

Zračni separatori, filtri, predfiltri za kompresore, vakuum pumpe i puhala

sep1sep3

Filtarsko tijelo načinjeno od kombinacije staklenih mikrovlakana i netkanog poliestera, u kućištu od pocinčane čelične mreže ili perforirnog lima.


Zračni filtri i mikrofiltri za strojeve i uređaje

 • Mikrofiltri komprimiranog zraka primjenjuju se za izlučivanje uključaka ulja, vlage, čestica prašine i ostalog onečišćenja iz komprimiranog zraka. Dostupni u nekoliko razreda finoće (3…0,01 μm). U kombinaciji s aktivnim ugljenom uklanjanju mirise iz zraka.
 • Usisni zračni filtri namijenjeni su filtraciji ulaznog zraka kod kompresora, vakuum pumpi, radnih vozila i strojeva, viljuškara, itd. Usisni filtri štite separatore i ostale fine filtre strojeva, te im produžuju uporabni vijek.
 • Dostupni su u različitim konstrukcijskim izvedbama.

Filtri sustava za otprašivanje

U ovu skupinu zračnih filtara spadaju filtarski elementi oblika različitih patrona, zatim filtarske vreće, džepasti filtri, kompaktni V-cell filtri i HEPA filtri.

Nabrojeni oblici filtarskih elemenata su integralni dijelovi sustava za otprašivanje prostora u industrijskim pogonima, kod postupaka pjeskarenja, sačmarenja, plazma i laserskog rezanja, kod postupaka zavarivanja, brušenja, itd.

 • Ovisno o namjeni filtarskog elementa, odnosno o tipu uređaja, uvjetima rada, vrsti i koncentraciji onečišćenja, za svaki slučaj se posebno odabire vrsta filtarskog materijala i oblik elementa.
 • Filtri za otprašivanje pri elektrostatskom nanašanja praha, za otprašivanje silosa i općenito kod rada sa praškastim materijalima.

Filtri za lakirnice (podni, stropni, zidni, ulazni i izlazni džepasti filtri zraka)

DOMES-zrak-ikonice

Podni filtri zraka

Za podne filtre uobičajen je još naziv „skupljači boje“. Radi se o materijalu u kojem su staklena vlakna prostorno strukturirana. Isporučuje se u debljinama sloja od 1″, 2″, 3″ i 4″. Standardne širine rola su 600, 750, 1000 i 2000 mm, ali se materijali isporučuju prema naručenim izmjerama.

Osim staklenih vlakana za apsorbciju boja i lakova, razvijene su i inačice za hvatanje prašine i vlage.

DOMES-zrak-ikonice

Zidni filtri zraka

Zidni filtri su namijenjeni za prihvat suviška boje i lakova.

DOMES-zrak-ikonice

PEST filtri zraka

 • PEST filtri u rolama klase M5 se primjenjuju kao stropni filtri u lakirnicama.
 • PEST filtri klase G2, G3, G4, se koriste kao predfiltri za zaštitu od prašine. Standardna širina role iznosi 2 m, isporučuju se prema naručenim izmjerama.

PEST filtri u rolama- domes -

DOMES-zrak-ikonice

Filtri za ventilacijske sustave (kazetni, panel, kompaktni, HEPA i ULPA)

DOMES-zrak-ikonice

Elektrostatski i mehanički filtri za apsorbciju uljnih i emulzijskih para

DOMES-zrak-ikonice

Filtri za uklanjanje mirisa iz prostora

Isporučuju se kao V-cell ili kutije punjene aktivnim ugljenom.
D-zrak-050-1
domes-zf-3domes-zf-1domes-zf-2


DOMES-zrak-ikonice

Kemijska filtracija neugodnih mirisa

Zagađenje zraka u okolini postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, na mjestu i blizini kanalizacijskih šahtova, crpnih stanica i septičkih jama te unutar nekih industrijskih pogona i njihovog okruženja, čest je problem suvremenog čovjekovog djelovanja.
Glavni zagađivači zraka na području spomenutih postrojenja su merkaptani (THT) i sumporovodik (H2S). Pojavljuju se također indoli, skatoli i amini. Zahvaljujući normama o zaštiti čovjekove okoline, nužno je primjenjivati rješenja za eliminaciju zagađivača zraka.
Inovativna PURAFIL tehnika suhog pranja zraka omogućuje vrlo učinkovito, gospodarski opravdano i jednostavno uklanjanje onečišćivača zraka.
Na svim mjestima u okruženju gdje se stvaraju neugodni mirisi, najčešće uzrokovani prisustvom sumporovodika, ugrađuju se kemijski sustavi filtracije zraka pomoću suhog granulata, koji se mogu precizno prilagoditi koncentraciji onečišćivača kao i protocima zraka. Osim njihove visoke učinkovitosti treba istaknuti i niske troškove rada i održavanja.
Crpne stanice i septičke jame se obično nalaze u naseljenim područjima i u blizini turističkih destinacija, plaža ili drugih naseljenih područja, gdje neugodni mirisi predstavljaju problem.
Vitalni dio kemijskog sustava za filtraciju zraka i uklanjanje neugodnih mirisa su mediji u obliku granulata, koji se pune u polietilenska ili polipropilenska kućišta.
Tako se npr. PURAFIL Drum Skruber (slika 1) puni patentiranim Odorcarb Ultra i Odormix SP aktivnim granulatom, što uklanja >99,5 % neugodnih mirisa.


Za svaki izvor neugodnih mirisa dostupni su posebni skruberi i specifične ispune, što omogućuje učinkovitu eliminaciju neugodnih mirisa i nadzor svakog izvora.

Vrste ispuna
Ovisno o kemijskom sastavu onečišćavajućih plinova dostupni su sljedeći granulati za uklanjanje:

 • kiselih plinova: Purafil Odorcarb Ultra,
 • toksičnih, neugodnih i korozivnih plinova: Purafil Odoroxidant SP, Purafil Odormix SP,
 • toksičnih i neugodnih mirisa: Purafil Odorkol,
 • amonijaka i smjese plinova s amonijakom: Purafil Odorkol AM,
 • klora i sumpor dioksida: Purafil CSO.

Posebne karakteristike ispuna
Suho pranje zraka pomoću specificiranog granulata u usporedbi s konvencionalnim ispunama aktivnog ugljena ima značajne prednosti.
Ispuna za suho pranje zraka uklanja plinove pomoću procesa kemisorpcije. Tijekom tog procesa površina ispuna privlači plinove koji se zatim kemijskim putem pretvaraju u bezopasne soli. Proces je ireverzibilan, stoga se uklonjeni plinovi više ne mogu ponovno ispustiti u zrak.
Kod aktivnog ugljena, plinovi se skladište u peletama procesom adsorpcije i na taj se način stvaraju džepovi plina na dnu filtra. Kod adsorpcije, plinovi se ponovno mogu ispustiti u zrak (desorpcija) tijekom zamjene ispuna.

Zaključak
Suhi kemijski skruberi za uklanjanje i kontrolu neugodnih mirisa mogu ukloniti spojeve neugodnih mirisa iz crpnih stanica za otpadne vode i pročistača otpadnih voda do te razine da ih se ne može detektirati na ispustu iz skrubera.

Prednosti suhih kemijskih skrubera u usporedbi sa konvencionalnim sustavima kontrole neugodnih mirisa su: fleksibilnost, sigurnost, smanjeni investicijski troškovi i jednostavno održavanje.


Filtri za zaštitu elektroničke opreme

Elektronička oprema (elektroormari, roboti, CNC strojevi,…) su vrlo osjetljivi, stoga moraju biti dobro zaštićeni od utjecaja onečišćenja iz okoline.

Prigradnjom VELUM FILTRA na ulaz rashladnog zraka moguće je smanjiti troškove održavanja i produžiti životni vijek radne opreme. 

Pronađite detaljniji opis i više informacija u našem prospektu.


Filtri za filtriranje ulaznog zraka plinskih turbina

Filtri na ulazu u kompresor plinske turbine štite agregat od prašine iz okolišnjeg zraka i njezinog negativnog utjecaja na cijeli protočni dio. Smanjuju također vlažnost zraka, a posljedično i procese korozije. Cijeli agregat radi mirnije, bez vibracija i promjena tlaka.

Zahvaljujući posebno biranim filtarskim materijalima i čvrstoj nosivoj konstrukciji, primjena ovih filtara osigurava:

 • minimiziranje onečišćenja kompresora,
 • konstantan protok neovisno o uvjetima rada (suha ili vlažna atmosfera),
 • nizak inicijalni pad tlaka, kao i nizak pad tlaka tijekom rada,
 • visoki kapacitet apsorbcije onečišćenja,
 • visoku učinkovitost filtracije.

KONTAKTIRAJTE NAS