Otprašivanje

OTPRAŠIVANJE INDUSTRIJSKIH PROSTORA

Proizvodni procesi u većini industrijskih djelatnosti generiraju nusproizvode u obliku čestica prašine različitih geometrijskih oblika i izmjera, kao i u formi maglica i dimova.

Bilo da je prašina korisna, kao materijalni ulaz u proizvodni proces (npr. u metalurgiji, kod prerade polimera, u proizvodnji boja i sintetskih materijala, u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda), ili samo nusproizvod, uvijek ima negativan utjecaj na čovjekovo zdravlje i okolinu.

Stoga već pri projektiranju proizvodnih linija, pri odabiru strojeva i opreme treba predvidjeti mjere zaštite radnog mjesta, uključujući i odgovarajuće postupke održavanja radnog prostora. Od posebne je važnosti uklanjanje prašine sa uređaja, strojeva i pomoćne opreme kao i iz cjelokupnog prostora, što se postiže implementacijom odgovarajućih  postupaka otprašivanja, kao što su:

  1. Usisavanje prašine nastale brušenjem, pri transportu praškastih tvari i materijala, a koja je pala i nataložila se na pod, stroj, itd.
  2. Uklanjanje lebdećih čestica iz prostora.

Postupci otprašivanja djelovanjem visokog vakuuma

Unutar radnog prostora u kojem se generiraju krupnije, odnosno specifički teže čestice, koje se talože kao drvena ili metalna strugotina, prah, granule i sl., nužno je primijeniti uređaje za usisavanje, tzv. industrijske usisavače koji ostvaruju vakuum i do 40 %.

Industrijske jedinice za usisavanje mogu biti izvedene kao:

  • mobilne

Mobilne jedinice za industrijsko usisavanje su opremljene širokom paletom pribora i elemenata za usisavanje. Ovisno o vrsti i karakteristikama onečišćenja i ovisno o konfiguraciji prostora, odabire se geometrijski oblik i materijal izrade pribora za usisavanje. Ako zbog specifičnosti radnog mjesta i/ili onečišćenja standardni pribor nije primjenjiv, konstruira se i izrađuje adekvatan, novi.

ili kao

  • stacionarne, centralno postavljene za čišćenje cijelog pogona

Postupci otprašivanja s malim podtlakom

U pogonima većih volumena, u kojima prevladava lebdeća prašina (postupci poliranja, pakiranje sipkih materijala, transport i doziranje praškastih dodataka u prehrambenoj industriji i sl.) primjenjuju se sustavi za otprašivanje s pomoću ventilatora kod kojih se stvara podtlak do 4 kPa. Vitalni dijelovi takvih sustava su ventilator i filtarski elementi u različitim izvedbama (filtarske patrone, vreće, kasete, kutije, vodeni filtri,…)

Bez obzira na vrstu osnovne opreme za usisavanje i/ili otprašivanje prostora, s jednakom pozornošću je potrebno odrediti vrstu i karakteristike pomoćne opreme i pribora (cjevovodi, zaklopke, produžne usisne ruke, kolutovi za fleksibilna crijeva). Oni imaju utjecaj na učinkovitost postupaka čišćenja, povećavaju fleksibilnost, jednostavnost uporabe i razinu ergonomičnosti sustava.

Uređaji za posebne namjene

U slučaju više koncentracije mehaničkog onečišćenja u zraku, u projektno rješenje sustava
otprašivanja moguće je integrirati ciklonske separatore koji doprinose učinkovitosti rada
osnovne opreme.

  • Kod otprašivanja metalne prašine prigrađuju se hvatači iskri.
  • Kod postupaka koji generiraju uljne maglice i dimove (lasersko rezanje, zavarivanje, strojna obrada,…) preporuča se ugradnja mehaničkih i elektrostatskih filtera.
  • Ako je u pogonu prisutna toksična prašina, ili ako se čisti zrak vraća u radni prostor, mogu se prigraditi HEPA filtri, s pomoću kojih je moguće ostvariti gotovo 100 %-tnu efikasnost pročišćavanja.

KONTAKTIRAJTE NAS