NAŠE USLUGE

OBNAVLJAJTE RASHLADNE I PODMAZIVAČKE MEDIJE U INDUSTRIJI, UMJESTO DA IH ČESTO ZAMJENJUJETE!

Čovjeka često u životu tako zarobe navike, da mu postanu kočnica daljnjem napredovanju!

Ponekad i iz neznanja i iz navike čovjek radi poznate stvari na poznati način, iako gledano sa gospodarskog i ekološkog motrišta, takva rješenja već odavno nisu opravdana niti prihvatljiva.

Prvo pitanje koje refleksno postavljamo sami sebi gledajući istrošeni stari proizvod je  “baciti” ili “popravljati” ?.

Tako se ponašamo i sa rashladnim i podmazivačkim medijima, kada izgube svoja vitalna uporabna svojstva, kada postanu kontaminirani mehaničkim onečišćenjem, stranim plivajućim uljem, mikroorganizmima…

Bilo da je riječ o mineralnim uljima, različitim tipovima emulzija, reznom ulju, vodenim kupkama,  spremnike strojeva najčešće jednostavno ispraznimo i u njih nadomjestimo novo punjenje. Na svu sreću, razdoblje “pražnjenja i zbrinjavanja na divlje”,  na način “sve u odvod ili obližnju rijeku”  je već odavno prošlo. Danas se otpadom gospodari. Za to su dostupni odgovarajući postupci oporabe, u skladu sa važećim zakonima, što pak generira dodatne troškove. Tu se nameće novo pitanje. Kako smanjiti količinu stvaranja otpada tijekom proizvodnog procesa? Može biti da je to pitanje suprotstavljeno interesima stratega politike gospodarenja otpadom, ali je sigurno u izravnom interesu korisnika medija, odnosno prerađivača.

Filtriranje industrijskih tekučina je ekološki odgovoran i gospodarski prihvatljiv postupak

U praksi su česti primjeri neprihvaćanja postupaka filtracije u svrhu produženja životnog vijeka medija, kao odgovorne i gospodarski opravdane alternative zamjeni i bacanju onog istrošenog.

Ovdje valja naglasiti da se ne radi samo o produženju trajnosti medija pomoću filtracije, nego o promjeni modela potrošnje.

Cilj je postići da se strojevi praktično više ne prazne, da se ulje ili emulzija kontinuirano održavaju i obnavljaju i da se spremnici po potrebi  samo dopunjuju uslijed gubitaka tijekom procesa prerade. Takav model trošenja ima za posljedicu uštedu, jer omogućuje kontinuirani rad strojeva, bez zastoja zbog servisnih aktivnosti. Potvrdilo se da je i vrijeme povrata investicije u filtraciju najčešće manje od 6 mjeseci.

  • Osim minimiziranja troškova potrošnje radnog medija, postupci filtracije i održavanja rashladnih i podmazivačkih sustava značajno doprinose zaštiti čovjekovog radnog mjesta.
  • Onemogućuju razvoj mikroorganizama i stvaranje neugodnih mirisa, a operateri se tako štite od infekcija kože.
  • Smanjuje se količina nastalog otpadnog medija, a samim time i troškovi njegove oporabe. Posljedično se potiće zaštita čovjekove okoline i poštivanje svih obaveza propisanih standardom ISO 14001.

Istina je da filtri i filtracija nisu novost. Svi strojevi su opremljeni raznim filtrima, ali tu se radi o predfiltrima i sistemskim filtrima, koji moraju udovoljiti zahtjevima radnog sustava obzirom na propisani  protok i tlak. Stoga su oni uglavnom namijenjeni zaustavljanju samo grubljeg onečišćenja pri visokom tlaku i protoku.

No, primarni uzrok degradacije rashladnih i podmazivačkih medija je prisustvo suspendiranih sitnih čestica, stranog ulja i masnoće koja pliva po površini spremnika. Tako je onemogućeno prozračivanje sadržaja spremnika, a to istodobno pogoduje razvoju i razmnožavanju mikroorganizama.  Posljedice toga su stvaranje neugodnih mirisa, dermatoze kod operatera i gubitak vitalnih svojstava medija.

Korisno i poticajno bi bilo vidjeti koja količina medija za filtriranje postoji u Vašem pogonu, koliki su troškovi nabavke novog i zbrinjavanja istrošenog?

Mediji kao što su hidrauličko ulje, voda za hlađenje, emulzije, donose sa sobom u sustav onečišćenja i prenose ih kroz sve njegove komponente. Nečistoća je prvi neprijatelj svih hidrauličkih i ostalih uljnih sustava. Održavanjem kontrole nad nečistoćom ulja, moguće je izbjeći više od 70 % grešaka u radu uljnog sustava, usporiti njegovo starenje i prijevremenu zamjenu.

DOMES-usluge-filtarski-sustav-za-ulja

Filtri strojnog radnog sustava se moraju pokoravati zakonitostima funkcioniiranja radnog stroja, pa često moraju pod visokim tlakom filtrirati i propustiti veliku količinu ulja, pri čemu se često događa i ciklička promjena radnog tlaka. Stoga sistemski filtri mogu ulje pročistiti samo djelomično, ali nedovoljno učinkovito.

Temeljni uvjeti dobre mikrofiltracije su kontinuirani niski protok ulja pri niskom tlaku, pri ćemu se ulje koje je prošlo kroz mikrofiltar vraća u glavni uljni vod ili u spremnik. Upravo na tim principima se temelji mikrofiltracija u sporednom krugu.

DOMES-usluge-2

Svaki sklop, hidraulička komponenta, odnosno sustav zahtijeva određenu čistoću ulja, stoga je tijekom filtracije potrebno o tome voditi računa.
Smjernice za odabir potrebnog razreda čistoće ulja:

✓ Vlaga u uljnom sustavu je neizbježna. Najčešće prodire u spremnik zbog oštećenja rashladnog sustava. Može biti i posljedica kondenzacije nastale uslijed promjene temperature. Može prodrijeti u uljno punjenje uslijed dodira sa okolnim zrakom.

✓ Vlaga u uljnom sustavu će uzrokovati koroziju i nagrizanje površine komponenti, a voda će polako prodirati u pore metala, što ima za posljedicu proces starenja metala.

✓ Voda će, također stvoriti uvjete za život mikroba, što posljedično izaziva kvarenje i oksidaciju ulja.

DOMES-usluge-4

✓ Radi se o nezapaljivim hidrauličkim medijima, namijenjenim za uporabu unutar visoko temperaturnih područja i u blizini otvorenog plamena. Upravo zbog toga se primjenjuju u proizvodnim pogonima za lijevanje aluminija i Al-legura.

✓ Filtarski uređaji za filtraciju HFC medija su načinjeni iz materijala otpornih na vodu-glikol, a isto vrijedi i za materijal filtarskih elemenata.

DOMES-usluge-3

 VIŠEFUNKCIJSKI UREĐAJ SERIJE SF 500

Za nesmetano odvijanje proizvodnje, od iznimne je važnosti politika održavanja strojeva. Nesmotreno je održavanje smatrati troškom, jer nepromišljena štednja na održavanju može izazvati višestruko veće troškove.

Svi proizvodni sustavi pa tako i CNC obradni centri su izloženi stalnim pritiscima međusobno suprotstavljenih zahtjeva; što viša kvaliteta obrade nasuprot što nižim proizvodnim troškovima. Optimizaciji ovih kriterija značajno doprinosi pravodobno i profesionalno održavanje medija koji se rabe pri obradi metala, a to su rashladne i podmazivačke emulzije te rezna ulja.

Tome je upravo namijenjen mobilni i višefunkcijski uređaj serije SF 500, za čišćenje strojeva od emulzije, reznih ulja i taloga. U njemu su objedinjena četiri postupka, te djeluje kao:
• usisavač tekućine, špene i mulja iz spremnika,
• filtarski uređaj sa trakastim filtrom,
• visokotlačni perač za ispiranje strojeva pročišćenom emulzijom,
• separator slobodno plivajućeg ulja s površine.

Opremljen je s nastavcima za čišćenje teško dostupnih mjesta, poput proreza i kuteva. Pumpa vraća očišćenu tekućinu u čisti spremnik
DOMES-usluge-6

KADA ČIŠĆENJE STROJEVA S PAROM POSTAJE NEIZBJEŽNO…??

Alatni CNC strojevi ili obradni centri  često se sele s jedne pozicije na drugu unutar iste proizvodne hale, ili mjenjaju lokacije i vlasnika. To je prava prilika da se obavi veliki servis, a njemu prethodi temeljito čišćenje stroja.

Ako se propusti obaviti kvalitetno čišćenje stroja koji radi u teškim uvjetima, često se pojavljuju kvarovi, povećava se trošenje emulzije i alata, pojavljuju se odstupanja od izmjera na obratku.

Naslage čestica od obrade, naslage ulja, masti, kamenca potpuno se mogu odstraniti postupkom čišćenja sa suhom parom. U prvoj fazi  čišćenja najprije se koristi višefunkcionalni uređaji SF 500.

Nakon toga, pomoću generatora pare  s odgovarajućim priborom sve se plohe čiste suhom parom (slika 1).

20180516_102922       pranje parom1

Slika 1: Generator pare i njegova primjena

Da bi svi onečišćeni dijelovi stroja postali dostupni, skidaju se zaštitni limovi, izvlači se spremnik emulzije i špene.

Tijekom čišćenja potrebno je paziti da se ne ometa i ne optereti neposredno okruženje. Oprema mora biti mobilna i fleksibilna. Tijekom čišćenja potrebno je paziti da se ne oštete osjetljive strojne komponente i površina opreme.

Čišćenje počinje od vrha prema tlu. Iz kućišta se s pomoću pare jednostavno uklanjaju uljne, masne i ljepljive naslaga. Važno je iz vodilica ukloniti nečistoće.

Slika 2: Dijelovi strojeva prije i poslije čišćenja

Para učinkovito očisti hladnjak u rashladnom sustavu, osjetljive lamele, začepljena sita koja onemogućavaju protok zraka za hlađenje elektromotora, nedostupne strojne komponente,…

Tako parom očišćene komponente i dijelovi stroja spremni su za servis i obnovu. Čisti strojevi i njihovo okruženje predstavljaju dodatnu vrijednost i doprinos postizanju planiranih ciljeva proizvodnje.

Ukoliko procijenite da vaši strojevi trebaju temeljiti postupak čišćenja, rado ćemo se odazvati Vašem pozivu.